ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนรู้ค่ะ

รูปฉัน

รูปฉัน

เพลงหวานๆๆ

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ชื่อ-สกุล  :  นางกฤติยา  อ่อนสอาด        
ชื่อเล่น    :  นก
วันเกิด     :  23  มีนาคม  2524
บ้านเลขที่  18/3   ม. 3  ต.ลาดบัวขาว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
สถานภาพ : สมรส
สถานที่ทำงาน :  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง   ม. 3  ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี
ตำแหน่ง  :  ครูพิเศษ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมวันที่ 29